Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Nastavlja se intezivan rad na sprovođenju programa iz pretpristupnih fondova EU u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite

Nastavlja se intezivan rad na sprovođenju programa iz pretpristupnih fondova EU u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite

Prvi sastanak Sektorskog nadglednog odbora za programe i projekte koji se iz pretpristupnih sredstava EU realizuju u okviru sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, održan je danas, 19. juna 2019. godine sa početkom u 12.30 časova u hotelu Ramada u Podgorici.
Ko-predsjedavajuća Odborom, gđa Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova je u uvodnom obraćanju napomenula da se redovnim održavanjem sastanaka ovog Odbora nastavlja dobra praksa uspostavljena kroz prethodni Operativni program za razvoj ljudskih resursa. Upravo osvrćući se na Program za razvoj ljudskih resursa, podsjetila je da je u poređenju sa njim, Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu znatno ambiciozniji kako po sredstvima koja su izdvojena za njegovu realizaciju (18 miliona eura) što je tri puta veći iznos, tako i po predviđanjima da će u okviru ovog Programa biti realizovana minimum 22 projekta, što za šeme za bespovratna sredstva, usluge, nabavke, pa čak i manju infrastrukturu. Za sve to, kao i ranije, zadužena su četiri linijska ministarstva (rad i socijalno staranje, prosvjeta, nauka, kao i ljudska i manjinska prava), te dvije implementacione agencije (Ministarstvo finansija-CFCU i Uprava javnih radova). Podsjetila je i da je i da će ovaj sektor, uz podršku fondova EU, nastaviti sa ulaganjem u zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i u narednom periodu, te je tako već iz budžeta Ipe za 2020. godinu pripremljen akcioni dokument koji se usaglašava sa Komisijom i gdje je programirano oko 12 miliona eura za aktivnosti koje će predstavljati svojevrstan nastavak aktivnosti i rezultata koje se namjeravaju postići kroz tekući  Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Konačno, pored doprinosa ključnim oblastima kao što su politika zapošljavanja i socijalna politika, programi koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova predstavljaju pripremu crnogorske administracije za korišćenje sredstava iz Evropskog socijalnog fonda onog momenta kada Crna Gora postane članica EU.
Šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Herman Špic (Hermann Spitz) je posebno istakao značaj koji socijalni sistem ima za cjelokupno društvo. S tim u vezi, napomenuo je da Vlada Crne Gore može biti zadovoljna sa onim sto je do sad učinjeno na polju zapošljavanja i obrazovanja kroz pomenute programe, a posebno linijska ministarstva koja su bila uključena u njihovu realizaciju. Ono što će biti izazov za strukturu koja je zadužena za realizaciju ovog Programa u narednom periodu jeste da sredstva budu utrošena na adekvatan način i da se postignu očekivani rezultati u ključnim oblastima. Iako je realizacija Programa na samom početku pretrpjela određena kašnjenja, aktivnosti su se u međuvremenu značajno intenezivirale uz uložen trud i napor svih aktera zaduženih za realizaciju Programa.
Tokom sastanka dat je presjek trenutnog stanja u realizaciji projekata u okviru pomenutog Programa, kojie se odnose na unaprijeđenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti, unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječje zaštite, te unaprijeđenja sistema obrazovanje.
Na samom kraju sastanka Odbora, istaknuto je da se socijalna politika i politika zapošljavanja kotiraju visoko na agendi EU, te da im se mora dati značaj koji zaslužuju.
Pored predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Odboru su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava uključenih u sprovođenje Programa, predstavnici vladinog i civilnog sektora, socijalni partneri i ostali relevantni subjekti u oblasti razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori.
Foto galeriju možete pogledati na linku http://www.mrs.gov.me/multimedija/foto/