Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Podrška potencijalnim grant korisnicima za pisanje prijedloga projekata

Podrška potencijalnim grant korisnicima za pisanje prijedloga projekata

Uz podršku projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”, 18. i 19. juna 2019. godine održane su radionice za potencijalne grant korisnike čije su prijave prošle prvu fazu ocjenjivanja u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za „Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije”.

Potencijalni grant korisnici su imali priliku da dobiju više informacija o načinu pripreme prijedloga projekta, odnosno pune aplikacione forme i prateće dokumentacije.

Podsjećamo da je u pitanju Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u vrijednosti oko 1,6 miliona EUR koji se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.