Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Obilježen početak projekta za podršku u realizaciji programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku

Obilježen početak projekta za podršku u realizaciji programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku

Sastankom održanim 07.05.2019. godine u Ministarstvu finansija obilježen je početak projekta “Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”.
Projekat ima za cilj da pruži podršku crnogorskim institucijama uključenim u sektor za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku, ali i da pruži podršku potencijalnim aplikantima i korisnicima bespovratnih sredstava (grantova).
Prva komponenta projekta odnosi se na podršku pomenutim institucijama i biće usmjerena na jačanju administrativnih kapaciteta u dijelu koji se odnosi na programiranje, upravljanje, implementaciju, nadgledanje i kontrolu projekata u skladu sa pravilima EU, obezbjeđujući time efikasno sprovođenje projekata ne samo u okviru ovog već i budućih programa koji će biti finansirani iz sredstava EU.
Druga komponenta projekta ima za cilj da pruži podršku potencijalnim aplikantima za dodjelu bespovratnih sredstava u dijelu jačanja kapaciteta za pisanje prijedloga projekata,kao i da pruži podršku korsinicima bespovratnih sredstava u implementaciji projekata i postizanju njihovih ciljeva.
Sastanak je ujedno bio i prilika da se predstave članovi projektnog tima, kao i da se dogovore aktivnosti koje će biti preduzete u narednom periodu.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva finansija (Direktorat za upravljačku strukturu i Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći), predstavnik Uprave javnih radova, kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Projekat “Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za sektorski operativni program za zapošljavanje obrazovanje i socijalnu politiku” će sprovoditi Alternative consulting iz Srbije u konzorcijumu sa Expertise Advisors iz Francuske i International Consulting Expertise EEIG iz Belgije. Ukupna vrijednost projekta je oko 620.000 eura, od čega EU kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA) finansira 85% ovog iznosa, dok Crna Gora učestvuje sa 15%.