Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za podršku u sprovođenju programa samozapošljavanja

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za podršku u sprovođenju programa samozapošljavanja

Dana 15.05.2019. godine u Zavodu za zapošljavanje održan je 1. sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Navedeni projekat je prije svega namjenjen da pruži podršku Zavodu za zapošljavanje u pripremi, sprovođenju, praćenju sprovođenja i ocjeni učinka programa samozapošljavanja koji je vrijedan 3,5 miliona eura.
Predsjedavajuća Odborom, gđa Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, je u uvodnom obraćanju napomenula da sam iznos koji je izdvojen iz pretpristupnih fondova za samozapošljavanje, ali i njegova svrha, jasno govore da je riječ o jednom ambicioznom programu za čiju realizaciju je Zavod za zapošljavanje, što zbog svoje uloge u politikama zapošljavanja, postojećeg dvodecenijskog iskustva u sprovođenju kredita za samozapošljavanje, te mreže regionalnih kancelarija u Crnoj Gori, prepoznat kao institucija koja projekat može kvalitetno iznijeti i time omogućiti da se otvori najmanje 400 novih radnih mjesta. Kako je napomenula, u ovoj namjeri, ekspertska podrška iz projekta tehničke pomoći je itekako značajna.
Gdin Robert Babić, izvršni direktor projekta je istakao da ovaj projekat ima za cilj da da veći doprinos ka stvaranju održivog i jasnog praćenja kao i evaluacije, budući da ovo predstavlja novinu u odnosu na dosadašnju praksu pružanja pomoći u vidu kredita jer je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava (grantova).
Voditeljica tima projekta, gđa Vanja Hazl je predstavljajući Početni izvještaj i plan aktivnosti za narednih 6 mjeseci, istakla da će za realizaciju ovog projekta znatno koristiti prethodno iskustvo, prije svega već uspostavljena međuinstitucionalna saradnja. Dala je osvrt na kratak pregled projekta, posebno u dijelu aktivnosti koji će doprinjeti jačanju kapaciteta ZZZCG, implementaciji grantova za samozapošljavanje, procjeni učinka grantova za samozapošljavanje, ali i dio aktivnosti koji se odnosi na upravljanje projektom.
Predstavnica ZZZCG, gđa Svetlana Krgović je istakla značaj ovog projketa i naglasila da je Zavod već pokrenuo niz aktivnosti za svoje službenike koji će biti uključeni u realizaciju ovog projekta, a sve u cilju kvalitetnije implementacije projekta.
Sastanku se obratio i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Romain Boitard koji je istakao da već sada postoji institucionalna memorija što predstavlja dodatnu prednost, kao i da ovaj projekat zahtjeva punu uključenost ZZZCG.
Sastanku Odbora su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direkorata za tržište rada i zapošljavanje i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, predstavnik Kancelarije za evropske integracije, kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Projekat „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od oko 240 hiljada eura. Realizacija projekta je započela 1. aprila 2019. godine i trajaće u naredne dvije godine.
Projekat sprovodi WYG International B.V (WYGI) iz Holandije u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje d.o.o (WYGS) iz Hrvatske.