Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Obilježen početak realizacije projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“

Obilježen početak realizacije projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“

Proces evropskih integracija treba da ostavi traga prije svega na lokalnim zajednicama, koje bi trebale da da vide poboljšanje u kvalitetu života, uključujući bolje obrazovanje i više radnih mjesta, ocijenio je ambasador EU u Crnoj Gori Aivo Orav na konferenciji “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”. Da bi se to postiglo, potrebno je riješiti dva goruća pitanja: nejednakost i nezaposlenost, posebno mladih i druge ranjive grupe, rekao je Orav.
“Reforma tržišta rada i razvoj radne snage bili su na vrhu plana strukturne reforme EU i Crne Gore u posljednjih nekoliko godina. Iako smo vidjeli izvjesna pozitivna kretanja u Crnoj Gori koja se odnose na socijalnu politiku i zapošljavanje, u izvještaju o zemlji za 2019. godinu primijetili smo da treba učiniti više na rješavanju „visokog udjela neaktivnog stanovništva“, posebno u pogledu mladih, žena i manjina.” rekao je Orav.
Orav je rekao da, osim niske aktivnosti na tržištu rada, Crna Gora mora poboljšati koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih usluga. Paralelno s tim, treba uložiti napore i u smanjenje neformalne ekonomije, kao i u poboljšanje regulacije tržišta rada i sistema oporezivanja.
“EU podržava Crnu Goru u ovim reformama, kako kroz proces koji se naziva„ pristup ekonomskom upravljanju “, tako i kroz sredstva EU za konkretne akcije. Sveukupno, ulažemo preko 15 miliona eura da bismo pomogli Crnoj Gori da modernizuje politiku zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike. Želimo da pomognemo stvaranju efikasne saradnje između javnih službi za zapošljavanje, lokalnih vlasti i drugih relevantnih aktera u oblasti obrazovanja, tržišta rada i regionalnog razvoja.“ rekao je Orav.

Kako bi se kreirale kvalitetne politike i mjere tržišta rada neophodno je koristiti takozvani pristup odozdo prema gore. Zato je Ministarstvo rada i socijalnog staranja odlučilo da podstakne intervencije na tržištu rada koje bi omogućile dobijanje kvalitetnih inputa sa lokalnog nivoa.
“Jedna od tih intervencija je upravo i projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na konferenciji povodom obilježavanja početka realizacije projekta.
„Stoga nam je i namjera da ovim projektom podržimo izradu lokalnih strategija i akcionih planova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. Time ćemo direktno adresirati lokalne potrebe i izazove, analizirati situaciju i kretanja na tržištu rada, uzimajući u obzir relevantne partnere“, dodao je Purišić.
mrss
Generalna direktorica Direktorata za EI, fondove EU i međunarodnu saradnju Ljiljana Simović podsjetila je da je iz IPA programa za zapošljavanje CG i EU opredjeljeno oko 2,7 miliona eura za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.
„Namjera nam je da Poziv objavimo početkom naredne godine i njime podržimo poslodavce kroz finansijske podsticaje za zapošljavanje i podršku u razvoju vještina, u cilju osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih lica u skladu sa potrebama poslodavaca. U ovom Pozivu, lokalni akteri, a posebno lokalne samouprave i poslodavci, imaće ključnu ulogu.
Generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Edina Dešić kazala je da je neophodno sagledati specifičnosti svake lokalne samouprave i realizovati aktivnosti u njima shodno iskazanim realnim potrebama.
„Dodatno, potrebno je sagledati specifičnosti privrednih aktivnosti u opštinama. Jer oni programi aktivni politike zapošljavanja koji daju rezultate u jednoj opštini, ne znači da su primjenljivi u drugoj. Zato će od izuzetne važnosti biti izrada analize regionalnog i lokalnog tržišta rada, što će biti rezultat u sprovođenju ovog projekta“, navela je Dešić.
Projekat se finansira iz pretpristupnih sredstava (IPA) koja su obezbjeđena kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Za cjelokupan Program izdvojeno je ukupno 18 miliona eura.