Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan drugi sastanak Upravnog odbora “Programa grantova za samozapošljavanje”

Održan drugi sastanak Upravnog odbora “Programa grantova za samozapošljavanje”

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje, 5. februara 2020. godine, održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Sastanak je bio prilika da se razmotre i predstave rezultati prvog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, koji je pokrenut 14. oktobra 2019. godine, predlozi podnijetih predloga projekata, kao i naredni koraci i predlozi za izmjenu uslova za drugi Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Pored navedenog, dat je presjek informacija iz područnih jedinica Zavoda o broju prijavljenih kandidata po regionima i opštinama Crne Gore, polu, starosnoj dobi i obrazovanju nakon zatvaranja Prvog poziva.
Sastankom Upravnog odbora predsjedavale su Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za Evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Svetlana Krgović, v.d. pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Pored pomenutih, sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorata za tržište rada i zapošljavanje i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, Kancelarije za evropske integracije Crne Gore i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.
Podsjećamo, direktni grant, odnosno „Program grantova za zapošljavanje“u vrijednosti od 3,5 miliona eura ima za cilj da poveća rasprostranjenost aktivnih politika tržišta rada, posebno onih koje su usmerene na ugrožene kategorije nezaposlenih. Programom je predviđeno da se sredstva i aktivnosti realizuju kroz tri godišnja poziva u vrijednosti od oko 1,1 milion eura po pozivu za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje.
Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Programa: www.eesp.me