Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  U toku prvi sastanci lokalnih partnerstava za zapošljavanje

U toku prvi sastanci lokalnih partnerstava za zapošljavanje

U okviru projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa zapošljavanja u Crnoj Gori”, koji se sprovodi u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, do kraja januara osnovana su od strane lokalnih samouprava partnerstva za zapošljavanje u 18 opština u Crnoj Gori. U rad lokalnih partnerstava za zapošljavanje uključeno je ukupno 125 predstavnika iz lokalnih samouprava, ZZZCG, poslodavaca, predstavnika institucija u oblasti obrazovanja, nevladinog sektora i Centra za socijalni rad. Proces osnivanja u nekim od ostalih opština je još u toku.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Kolašin, 21. januar 2020. godine

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Berane, 27. januara 2020. godine

U januaru su se održali prvi sastanci lokalnih partnerstava za zapošljavanje u opštinama Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Petnjica, Gusinje, Andrijevica i Plav, dok će se prvi sastanci lokalnih partnerstva u ostalim opštinama održati u februaru.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Rožaje, 28. januar 2020. godine

Tokom tih prvih sastanaka, učesnici su se upoznali kako sa projektom „Dalji razvoj lokalnih inicijativa zapošljavanja u Crnoj Gori, tako i sa ulogom i zadacima lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Potpisivanjem sporazuma o partnerstvu članovi su se obavezali da će u skladu sa svojim kompetencijama i poznavanjem lokalne situacije odgovorno pristupiti planiranim zadacima, između ostalog izradi lokalne strategije zapošljavanja, odgovarajućeg godišnjeg akcionih plana zapošljavanja i iniciranju lokalnih incijativa koje treba da doprinesu poboljšanju funkcionisanja lokalnih tržišta rada i povećanju zapošljivosti radno sposobnog stanovništva.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Plav, 31. januar 2020. godine

Projektni tim i članovi partnerskih grupa dogovorili su se da sa procesom izrade lokalnih strategija zapošljavanja počnu početkom marta 2020. godine. Temelj za izradu tih strategija i definisanje prioriteta, ciljeva i ciljnih grupa karakterističkih za svaku pojedinu opštinu predstavljaće analiza lokalnih tržišta rada koja se takođe sprovodi u okviru projekta.