Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 30. oktobra 2019. godine održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada” koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Na sastanku je predstavljen prvi Periodični izvještaj o napretku projekta s posebnim naglaskom na aktivnosti koje su sprovedene u periodu izvještavanja, od 12. marta 2019 do 11. septembra 2019. godine, a koje su bile usmjerene na:
  • sprovođenje analize prethodnog i sadašnjeg stanja programa grantova za samozapošljavanje kojim rukovodi ZZZCG posredstvom direktnog granta,
  • izradu sveobuhvatnog priručnika za sprovođenje programa grantova za samozapošljavanja, kao i
  • pripremu i realizaciju programa za razvijanje kapaciteta za cjelokupno upravljanje programom grantova za samozapošljavanja.
Voditeljica tima projekta, gđa Vanja Hazl se posebno osvrnula na dio aktivnosti projekta koje su doprinijele jačanju kapaciteta ZZZCG, na aktivnosti koje će doprinijeti sprovođenju grantova za samozapošljavanje s obzirom na to da je Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata objavljen 14. oktobra 2019. godine, te konačno na realizaciju aktivnosti u okviru druge dvije komponente projekta koje se odnose na podršku u praćenju sprovođenja pojedinačnih grantova.
Na sastanku su pored predstavnika Ministarsva rada i socijalnog staranja – Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju i Direktorata za tržište rada i zapošljavanje, prisustvovali i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, zatim predstavnici Ministarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Kancelarije za evropske integracije, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Napominjemo da se projekat „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od oko 240 hiljada eura. Realizacija projekta je započela 1. aprila 2019. godine i trajaće u naredne dvije godine.
Projekat sprovodi WYG International B.V (WYGI) iz Holandije u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje d.o.o (WYGS) iz Hrvatske.
Više informacija o Programu možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa www.eesp.me.