Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Započeo projekat za jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Započeo projekat za jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Sastankom održanim 29.10.2019. godine u Ministarstvu finansija obilježen je početak projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“. Projekat se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) kroz Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Projektom će biti obezbjeđena ekspertska podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u cilju daljeg jačanja osiguranja kvaliteta u sistemu socijalne i dječije zaštite, kao i centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave, socijalnoj inspekciji i pružaocima usluga na lokalnom nivou.
Na sastanku je posebno istaknuto da će glavni cilj projekta biti da sve korisničke institucije do najvećeg stepena iskoriste dobrobiti ovog projekta, vodeći računa o participativnom pristupu svih relevantnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou, dok će posebna pažnja biti posvećena održivosti postignutih rezultata i nakon realizacije projekta.
Pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, kao i Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu) sastanku su prisustvovali i predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći iz Ministarstva finansija kao Ugovornog tijela, projektni tim – eksperti Žarko Šunderić i Milena Karišik i direktor projekta ispred kompanije Arkidata iz Italije, Đuzepe Mosketi (Giuseppe Moschetti).
Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ će sprovoditi kompanija Archidata iz Italije u narednih 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je oko 390.000 eura, od čega EU kroz Ipu finansira 85% ovog iznosa, dok Crna Gora učestvuje sa 15%.
Ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, odnosno Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, sastanku su prisustvovali Goran Kuševija, generalni direktor, Biljana Krstajić, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova i Biljana Kovačević, koordinator projekta.