Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU-MNE za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU-MNE za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Danas, 09. aprila 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finasija, održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Na sastanku je predstavljen Početni izvještaj projekta sa fokusom na realizovane aktivnosti tokom prvog mjeseca sprovođenja projekta koje su prvenstveno bile usmjerene na opštu promociju Programa i na informisanje javnosti o tri pokrenuta poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz oblasti nauke i inovacija, zapošljavanja, te socijalne inkluzije. Dodatno, na sastanku su predstavljeni prijedlozi za logotip Programa i za prateći slogan, koji će obezbjediti njegov vizuelni identitet i napraviti poveznicu sa Operativnim programom „Razvoj ljudskih resursa“ koji je realizovan u prethodnom periodu. Konačno, sastanak je bio i prilika da se dâ osvrt na poboljšanje određenih procedura i koordinacije u cilju efikasnijeg sprovođenja aktivnosti u narednom periodu.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja-Direktorata za evropske integracije i programiranje i implementaciju EU fondova, kao glavne korisničke institucije projekta, prisustvovali i predstavnici Ministarstva nauke, Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarsta finansija (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Direktorata za upravljačku strukturu), Kancelarije za evropske integracije, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Bild Studia iz Podgorice koji projekat sprovode.

Projekat „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“ je vrijedan 91.415,00 eura (85% je doprinos EU, dok Crna Gora učestvuje sa 15%). Realizacija projekta je započela 15. januara 2019. godine i trajaće 3 godine.