Image Alt

April 2019

  /    /  April

Ugovor o uslugama za Tehničku pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike Broj objave: EuropeAid/139771/IH/SER/ME  Ovdje možete preuzeti o dodjeli ugovora:b14a_awardnotice_internationalcalls_en.doc,objavljeno 23.04.2019. Obaveštenje o užoj listi kandidata: Shortlist.DOC, objavljeno 06.12.2018. Ovdje možete preuzeti klarifikacije: Clarifications.DOC objavljeno 19.09.2018. Ovdje možete preuzeti klarifikacije: Questions & Answers.DOC  objavljeno 30.08.2018. Ovdje možete preuzeti Obavještenje o ugovoru o uslugama: CN Technical Assistance to

Opširnije

Danas, 09. aprila 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finasija, održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Na sastanku

Opširnije

Grant šema: "Podrška pružanju socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori" Referentni broj: EuropeAid/162-650-ID-ACT-ME  Ovdje možete preuzeti klarifikaciju Clarifications EuropeAid-162650.pdf objavljeno 08.04.2019. Ovdje možete preuzeti Ispravku poziva:Corrigendum GfA .doc objavljeno 29.03.2019. Ovdje možete preuzeti Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava:162650_application package.zip , objavljeno 05.03.2019. Ovdje možete preuzeti nezvaničan prevod Uputstvo za aplikante_EuropeAid_162650_ID_ACT ME_prevod na cg..doc Ovdje možete preuzeti informaciju o održavanju info

Opširnije

Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije Referentni broj: EuropeAid/163-191/ID/ACT/ME Ovdje možete preuzeti klarifikacije clarification.pdf  objavljeno 04.04.2019. Ovdje možete preuzeti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava:Training and education activities for deficit occupations .zip , objavljeno 01.03.2019. Ovdje možete preuzeti informaciju o održavanju info dana :Information sessions notice 163191.doc, objavljeno 13.03.2019.

Opširnije

Sastankom održanim 01.04.2019. godine u Ministarstvu finansija obilježen je početak projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji će podržati zapošljavanje u Crnoj Gori olakšavajući realizaciju programa za podršku samozapošljavanju za koji su EU i Crna Gora opredjelile sredstva u iznosu od 3,5 miliona eura. Projekat ima za cilj da doprinese jačanju administrativnih kapaciteta Zavoda za

Opširnije