Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Održan sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Dana 30. marta 2021. godine, putu online platforme održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Na sastanku je predstavljen izvještaj projekta za period jul 2020. – januar 2021. godine, aktivnosti koje su realizovane, kao i aktivnosti koje se namjeravaju realizovati u narednom periodu, uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom COVID 19, a sve u cilju iznalaženja najboljeg načina da se javnosti predstavi sami Program. U tom dijelu, dogovoreno je da se poseban akcenat treba dati na promotivnoj kampanji koja bi bila bazirana na promociji uspiješnih priča projekata koji su realizovani kroz pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i dodatna promocija na TV/lokalnim stanicama. Takođe, dogovorena je zajednička saradnja sa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i resornim ministarstvima kroz posjete na licu mjesta za pojedine projekte što bi dodatno pospješilo promociju projekata i Programa.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja, kao glavne korisničke institucije projekta, prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarsta finansija i socijalnog staranja (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći), predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Bild Studia iz Podgorice koji projekat sprovode.

Podjećamo, projekat „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“ je vrijedan 91.415,00 eura (85% je doprinos EU, dok Crna Gora učestvuje sa 15%).