Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana dvodnevna radionica: Program za upravljanje Programom grantova za samozapošljavanje

Održana dvodnevna radionica: Program za upravljanje Programom grantova za samozapošljavanje

U okviru projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se sprovodi u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 11. i 12. marta 2020. godine održana prva dvodnevna radionica Program obuke za upravljanje Programom grantova za samozapošljavanje, kao dio Modula 2: Praćenje Programa samozapošljavanja čiji je fokus na praćenje cjelokupnog Programa samozapošljavanja, kao i individualnih projekata korisnika bespovratnih sredstava.

Obuka je organizovana u cilju predstavljanja opšteg preglada obaveza korisnika bespovratnih sredstava koja su im dodjeljena u okviru „Programa grantova za samozapošljavanje“  i uloge zaposlenih u ZZZCG koji su zadužene za njihovu kontrolu. Zatim, uloge uključenih institucija, načina izvještavanja u okviru programa, tipova konrole, ugovorne obaveze korisnika i uloge i odgovornosti zaposlenih u ZZZCG na nacionalnom i regionalnom nivou u procesu praćenja projekata kojima su dodjeljena bespovratna sredstva.

Učesnici obuke su bili predstavnici nacionalne službe ZZZCG, regionalnih i lokalnih biroa rada, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova).

Projektom, čija je  realizacija je počela 1. aprila 2019. godine, koordinira Jedinica za upravljanje projektima u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova), a sprovodi ga WYG International B.V (WYGI) iz Holandije u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje d.o.o (WYGS) iz Hrvatske.()