Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana regionalna online konferencija “LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE I NJIHOVA ODRŽIVOST”

Održana regionalna online konferencija “LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE I NJIHOVA ODRŽIVOST”

Preko 65 učesnika događaja učestvovalo je u razmjeni informacija, iskustava i dobrih praksi u zemljama iz regiona i Evropske unije o funkcionisanju i dugoročnoj perspektivi rada lokalnih partnerstava u oblasti zapošljavanja i njihove uloge u kreiranju lokalne politike zapošljavanja.

Doris Sošić, savjetnica za razvojne projekte i promociju iz  Riječke razvojne agencije PORIN predstavila je  primjer regionalnog partnerstva Primorsko – goranske županije u Republici Hrvatskoj. Ovo partnerstvo, koje broji 35 članica, kao glavni doprinos rješavanju problema nezaposlenosti priprema i realizuje brojne projekte finansirane iz EU fondova, kao što su sprovođenje regionalne Strategije razvoja ljudskih potencijala; zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s područja kroz osposobljavanje za upravljanje i administraciju EU projekata; profesionalno usmjeravanje i savjetovanje za zapošljavanje u IT sektoru; osposobljavanje nezaposlenih žena za pružanje socijalnih usluga; povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika itd.

O iskustvima iz Bosne i Hercegovine govorio je dr Ranko Markuš, vođa tima projekta “Unapređenje istraživanja tržišta rada”,  finansiranog EU sredstvima. Markuš je istakao da su lokalni savjeti za obrazovanje i zapošljavanje neophodni za ispravno definisanje lokalnih prioriteta; unapređenje uloge lokalnih zajednica u rješavanju problema nezaposlenosti; harmonizaciju pristupa u skladu sa strateškim razvojnim prioritetima, kao i za postizanje većeg obuhvata nezaposlenih lica aktivnim mjerama zapošljavanja. Na osnovu preciznih proračuna na primjeru projekta zapošljavanja mladih  –  YEP inkubatora poslovnih ideja – pokazao je da ispravnom realizacijom aktivnih mjera zapošljavanja, država  obezbjeđuje višestruke finansijske efekte, uključujući uštede na socijalnim davanjima i rast zaposlenosti u lokalnoj zajednici. Dugoročno, obezbjeđuje se dalji rast javnih prihoda, kroz rast potrošnje i plate i sprječava odliv radne snage iz zemlje.

Predstavnica Fondacije za unapređenje mogućnosti za zapošljavanje PRIZMA, Ustanova, iz Slovenije,  Dušanka Lužar Šajt, govorila je o povezivanju opština sa ciljem razvoja modela podrške za socijalnu ekonomiju. Kao primjer dobre prakse, predstavila je  „SocioLab“,  jedan od ključnih projekata u regionu Podravja, realizovan u saradnji sa  Regionalnom razvojnom agencijom i lokalnim zajednicama Podravja, koz  dijalog i podršku nacionalnih vlasti. Kao prioritetne oblasti  za region Podravja identifikovane su starenje (engl. ageing)  i njega starijih, održivi turizam, lokalni lanci snabdijevanja i proizvodnja organske hrane i kultura i kreativne industrije (CCI).  Lužar Šajt je naglasila da je, pored pravnog okvira, koji je obezbijeđen donošenjem Zakona o socijalnom preduzetništvu,  na nacionalnom i lokalnom nivou neophodno graditi povoljno poslovno okruženje ali i finansijske mehanizme. Nadalje, prisustvo nadležnih institucija i organizacija na terenu, je od presudnog je značaja za podizanje svijesti i utvrđivanje potreba i potencijala lokalnih zajednica.

Posljednji panel bio je rezervisan za lokalna partnerstva za zapošljavanje u Crnoj Gori, o čemu su govorili predsjednik LPZ Gusinje, Refik Pirović i predsjednica LPZ Bar, Tanja Spičanović. Pirović je izjavio da su očekivanja od projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“ u potpunosti opravdana:  „Članovi naše grupe su aktivno sudjelovali, a posebno nam je važno jer su u pitanju nosioci razvoja našeg grada – predstavnici prosvjete, lokalne samouprave, biroa rada, koji su zajedničkim radom, uz pomoć projektnog tima pripremili odličan dokument. Dodatna vrijednost je što se lokalni plan zapošljavanja nadovezao na strateški plan opštine, koji je donešen neposredno prije ulaska u ovaj projekat“.  Po mišljenju Spičanović, opština Bar je kroz učešće u projektu dobila vrijedan dokument koji će strateški usmjeravati lokalnu politiku zapošljavanja. „Rad u okviru LPZ nam je pomogao da bolje sagledamo svoje lokalne potrebe, potencijale i pravce razvoja novih mjera aktivne politike zapošljavanja. Pravo na dostojanstven rad i dostojanstven život od svog rada je jedno od temeljnih prava i u tom smislu  lokalna uprava je otvorena za saradnje i partnerstava. Ponosni smo što smo kroz različite mjere podrške uspjeli ne samo da omogućimo nova zaposlenja, već i sačuvamo postojeća radna mjesta, koja su dovedena u pitanje zbog krize izazvane pandemijom“ – kazala je Spičanović.