Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Online informativna radionica “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Online informativna radionica “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Online informativna radionica ima za cilj da javnost upozna sa detaljima Poziva za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu grant šeme „Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”.

Datum održavanja: 17.03.2021.
Vrijeme: 10:00 – 12:00.
Na radionici pričamo o:

 • prihvatljivim aktivnostima
 • tehničkim, proceduralnim i finansijskim pravilima

u sklopu poziva.

Kriterijumi za prihvatljivog nosioca projekta / vodećeg aplikanta. Da bi bio prihvatljiv, nosilac projekta mora biti:

 • pravno lice i
 • neprofitno ili profitno lice i
 • specifični tip organizacije (kao u nastavku):
  • Nevladina organizacija (uključujući i socijalne partnere)
  • Lokalna uprava u Crnoj Gori (opština)
  • Subjekti javnog sektora (javna preduzeća, i td.)
  • Subjekti privatnog sektora (tj. pružaoci obuka, i td.) ili
  • Međunarodne (međuvladine) organizacije, u skladu sa članom 156 EU FInansijske uredbe.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u online radionici, potrebno je da potvrdite učešće prijavom na mejl adresu eespmne@gmail.com najkasnije do 16. marta u 12h. U mejlu je potrebno navesti ime i prezime učesnika/ce, naziv organizacije / institucije (ukoliko je to slučaj) ispred koje će prisustvovati informativnoj sesiji, zajedno sa email adresom, na koji ćemo uputiti poziv za online sastanak. 

Agendu možete preuzeti ovdje. 

Kratku infromaciju o pozivu možete preuzeti ovdje