Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Regionalne radionice na temu lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Regionalne radionice na temu lokalnih partnerstava za zapošljavanje

U okviru projekta »Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje« koji se finansira iz Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu održale su se regionalne radionice sa predstavnicima lokalnih samouprava na temu lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Na radionicama je predstavljen i razmatran koncept lokalnih partnerstava i uslovi potrebni kako za njegovo efikasno funkcionisanje tako i za održivost, a takođe i uloga lokalnih samouprava i potencijalnih partnera.

Koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje bazira se na prepoznavanju da je za povećanje djelotvornosti politike zapošljavanja u Crnoj Gori potrebno aktivnu politiku zapošljavanja i njene mjere bolje prilagoditi potrebama lokalnih tržišta rada, a to je moguće postići samo osnaživanjem lokalnog nivoa. Da bi se na lokalnom nivou našli odgovori na izazove na lokalnom tržištu rada i inovirale lokalne inicijative za zapošljavanje potrebno je izgraditi kapacitete lokalnih aktera za kreiranje, sprovođenje i praćenje lokalne politike zapošljavanja.  Pri tom izgradnja kapaciteta podrazumijeva uspostavljanje institucionalnih struktura na lokalnom nivou tj. u opštinama, a to znači lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja treba da strateški pristupe izazovu kako poboljšati funkcionisanje lokalnih tržišta rada i pospješiti lokalni socio-ekonomski razvoj. Da bi rad novoformiranih lokalnih partnerstava za zapošljavanje bio uspješan i efikasan, velika pažnja biće posvećena izgradnji kapaciteta njihovih članova u pogledu potrebnih znanja i vještina, a projekat će pružiti stručnu pomoć u izradi lokalnih strategija zapošljavanja i razvoju ljudskih resursa i odgovarajućih akcionih planova.

Na radionicama koje su se održale u Bijelom Polju, Podgorici i Baru krajem novembra i početkom decembra 2019. godine učestvovalo je 37 predstavnika  iz 21 opštine dok su se za predstavnike dvije opštine održali posebni sastanci.

U skladu sa dogovorom sklopljenim na ovim radionicama, lokalne samouprave treba da osnuju lokalna partnerstva do sredine januara 2020. godine. Prvi početni sastanci  svih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Crnoj Gori treba da se održe u periodu od sredine januara do kraja februara 2020. godine, a u martu započinju aktivnosti izrade opštinskih strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.