Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Ugovor o uslugama “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

Ugovor o uslugama “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

Ugovor o uslugama “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje” u Crnoj Gori, u okviru Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike.

Broj objave: EuropeAid/139848/IH/SER/ME