Image Alt

December 2018

  /    /  December

Ugovor o uslugama “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje” u Crnoj Gori, u okviru Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike. Broj objave: EuropeAid/139848/IH/SER/ME Ovdje možete preuzeti o užoj listi kandidata: Shortlist notice 139848.doc, objavljeno 04.03.2019. Ovdje možete preuzeti klarifikacije:Clarifications 2.DOC  objavljeno 26.12.2018. Ovdje možete preuzeti novo Obavještenje o ugovoru: !b2a_contractnotice_en.doc objavljeno 06.12.2018. Ovdje možete preuzeti Poništenje ugovora:a5a_cancnotice_en.doc , objavljeno 27.11.2018. Ovdje

Opširnije