Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Završna konferencija projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“

Završna konferencija projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“

Konferencija za medije povodom završetka implementacije projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada”, realizovanog u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, održana je danas u hotelu Hilton u Podgorici.

Na samom početku prisutnima se obratila državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina Božović koja je istakla da je pomenuti Program primjer predanog rada i kvalitetne saradnje Crne Gore, Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Obezbjeđivanje razvijenog i kohezivnog društva kroz pružanje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, poboljšanje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uz socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju i smanjenju rizika od siromaštva predstavlja opšti cilj ovog Programa” kazala je Lipovina-Božović i dodala da se njegova implementacija sprovodi kroz specifične projekte u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja u svojstvu ugovaračkog tijela, i koordinatorima Programa, preciznije Ministarstvom ekonomskog razvoja, Ministarstom prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarsvom pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Državna sekretarka je saopštila da je za naredni period planiran nastavak aktivnosti, budući da je realizacija novog Akcionog dokumenta „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija“, koji se finansira iz budžeta IPA 2020, u toku.

“Ukupna vrijednost navedenog Akcionog dokumenta iznosi 7,7 miliona eura. Vlada Crne Gore namjerava da posredstvom ovog Programa kreira podsticaj inkluzije i zapošljivost dugoročno nezaposlenih lica, s naglaskom na korisnike socijalne pomoći, žene, mlade i osobe s invaliditetom, podržavajući život u zajednici, ali i kroz lokalne inicijative za zapošljavanje” ukazala je Lipovina-Božović.

Ispred Delegacije EU u Crnoj Gori, prisutnima se obratio Miguel Magro Gomez i izrazio zadovoljsto na uspješnoj realizaciji projekta tehničke pomoći čiji je cilj bio jačanje administrativnih kapaciteta ZZZCG i njegovih lokalnih i regionalnih biroa rada. Dodao je da su rezultati ovog projekta vrlo značajni za nastavak realizacije Programa grantova za samozapošljavanje koji sprovodi ZZZCG i njegovu održivost, uz kontinuiranu podšku Evropske unije.

Tokom konferencije prisutnima su se obratili i v.d generalne diretorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jevrosima Pejović, direktor ZZZCG Goran Folić i predstavnice ZZZCG i Direktorata za ugovaranje i finasiranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finasija i socijalnog staranja. Primjer dobre prakse prezentovala je i jedna od uspješnih korisnica projekta „Program grantova za samozapošljavanje“

U drugom dijelu izlaganja, projektni tim, direktor projekta Robert Babić i vođa tima projekta, Vanja Hazl su dali osvrt na realizovane aktivnosti i postignute rezultate projekta, uz niz adekvatnih preporuka za nastavak aktivnosti, naglašavajući značaj i ulogu svih aktera u procesu implementacije EU fondova, posebno ZZZCG.

zavrsna kzs 7.9.2021.

Projekat „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ je vrijedan oko 290 hiljada eura. Realizacija projekta je tajala 30 mjeseci. Projekat se zvanično završava 11. septembra ove godine. Cilj navedenog projekta je bio da pruži podršku Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) u pripremi, sprovođenju, praćenju i ocjeni projekta “Program grantova za samozapošljavanje”, čija vrijednost  iznosi 3,5 miliona eura.