Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  3D virtuelno nasleđe

3D virtuelno nasleđe

Naziv grant projekta: 3D virtuelno nasleđe
Nosilac projekta: „Vigoris Ecotech“ LLC
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 89.850,00€