Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Drugi ciklus online obuka za podršku korisnicima grantova u okviru grant šeme Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite

Drugi ciklus online obuka za podršku korisnicima grantova u okviru grant šeme Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 26. do 29. maja 2020 godine organizovalo online obuku na temu sekundarnih nabavki.

Korisnici su bili u mogućnosti da se bliže informišu o specifičnim zahtjevima i svim pravilima koja regulišu implementaciju grant projekata u ovoj oblasti konkretno: opštim principima sekundarnih nabavki, važnim pitanjima u pogledu sproođenja tenderskim procedurama, kao i načinima sprovođenja istih.

Pomenute radionice organizovane su u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenute grant šeme.

Napominjemo da je korisnicima svakodnevno na raspolaganju platforma help-desk koja se nalazi na zvaničnom sajtu Programa www.eesp.me.