Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana Radionica za grant korisnike iz IPA “Kolaborativne grant sheme za inovativne projektne ideje”

Održana Radionica za grant korisnike iz IPA “Kolaborativne grant sheme za inovativne projektne ideje”

Danas, 10. juna 2020. godine u Ministarstvu nauke, održana je Radionica za grant korisnike iz IPA “Kolaborativne grant sheme za inovativne projektne ideje”.

Radionica na temu “Izvori finansiranja i mobilizacija resursa” kojoj su prisustvovali svi grant korisnici, organizovali su Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE), koja sprovodi projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”.

Ova obuka predstavlja nastavak planiranih aktivnosti na navedenom IPA projektu i dizajnirana je tako da odgovori na  trenutne potrebe grant korisnika te da osigura adekvatna teoretska znanja i praktične vještine koje su potrebne grant korisnicima u cilju sagledavanja dostupnih mogućnosti za dodatno finasiranje, identifikaciju i analizu otvorenih poziva.

Na obuci je posebna pažnja, pored navedenog, posvećena  pronalasku partnera u okviru važećih EU I međunarodnih poziva, formiranje konzorcijuma kao i pripremi projektnih ideja za apliciranje.

Radionicu je vodio gdin Boško Nektarijević, lider projekta.