Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana” : Informacija o održavanju info dana

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana” : Informacija o održavanju info dana

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana”

Referentni broj: EuropeAid/165661/ID/ACT/ME