Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan početni sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”

Održan početni sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”

27. avgusta 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”. Projekat je finansiran iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do avgusta 2021. godine.
Sveobuhvatni cilj ovog projekta je modernizacija stručnog obrazovanja i osposobljavanja i osposobljavanje učenika sa znanjem i vještinama potrebnim za cjeloživotno učenje i buduće zapošljavanje.
Svrha ovog projekta je:
  • podrška razvoju i primjeni modularizovanih i obrazovnih programa zasnovanih na rezultatima učenja zasnovanih na novim profesionalnim i kvalifikacionim standardima;
  • poboljšanje kompetencije nastavnika stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja u stručnom i praktičnom obrazovanju;
  • poboljšanje učenja usredsređenog na studente i praktične nastave i učenja.
Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom Particip GmbH iz Njemačke, u konzorcijumu sa INBAS GmbH iz Njemačke. Ukupna vrijednost ugovora je 441.200,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno kofinansiranje 15%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo.
Početnom sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje. Ključni eksperti koji će biti uključeni u realizaciju navedenog projekta su imali priliku da detaljnije predstave planirane projektne aktivnosti, a na sastanku je razmatran i okvirni plan rada za naredni period.