Image Alt

August 2019

  /    /  August

27. avgusta 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”. Projekat je finansiran iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i

Opširnije

Grant šema: "Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana" Referentni broj: EuropeAid/165661/ID/ACT/ME Ovdje možete preuzeti aplikacioni paket dokumenata u okviru grant šeme: application package.zip objavljeno 07.08.2019. Ovdje možete preuzeti  informaciju o održavanju info dana: EuropeAid-165661-ID-ACT-ME - Information session notice.doc.pdf,  objavljeno 22.08.2019.

Opširnije