Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodijelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki”

Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodijelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, održalo je danas  informativnu sesiju povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćan/kinja”.

Na informativnoj sesiji relevantne informacije i  pojašnjenja  u vezi sa ovim projektom dali su Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Ksenija Aranitović samostalna savjetnica iz Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja, Dragomir Marković menadžer za ugovaranje, i Nikolina Vemić finansijska menadžerka iz Direktorata za finasiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći iz Ministarstva finasija, kao i ekspertkinja Aleksandra Čalošević.

Poziv je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES 2015-2017).

Sredstva su namjenjena, kako bi se omogućila obuka i rad saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana, u sektorima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Kroz projekat će se omogućiti rad saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki u zdravstvenim centrima i bolnicama, kancelarijama Zavoda za zapošljavanje, biroima rada  i centrima za socijalni rad, u ovim opštinama i unutar romskih i egipćanskih zajednica/naselja. Nadoknada za rad saradnika će se obezbijediti iz finansijskih sredstava ovog projekta.

Takođe se očekuje da se unaprijedi poznavanje i sprovođenje antidiskriminacione politike, od strane nadležnih institucija i službi – naročito na lokalnom nivou, kroz aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta.

Planirano je da projekat traje najmanje 12, a najviše 18 mjeseci. Raspoloživa  finansijska sredstva ukupno iznose 440.882,35 EUR, od čega je Evropska unija  kroz Instrument predpristupne pomoći IPA obezbijedila 374.750,00 eura, a kontribucija Vlade Crne Gore 66.132,35 eura.

Krajnji korisnici Javnog poziva su: pripadnici romske i egipćanske zajednice  u  11 opština u Crnoj Gori, zatim relevantne institucije i službe, koje djeluju na lokalnom i nacionalnom nivou, a koje su nadležne za sprovođenje aktivnosti vezane sa socijalnu inkluziju romskog i egipćanskog stanovništva, kao i šira javnost u Crnoj Gori.

Projektom je predviđena obuka najmanje 60 potencijalnih saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u navedenim opštinama, od čega će najmanje njih 40 biti zaposleno na 12 mjeseci sa nadoknadama koje će se obezbijediti iz budžeta samog projekta.

Krajnji rok za slanje predloga projekata putem pošte je 7. novembar 2019. godine, a projekat se može dostaviti i lično do 07. novembra 2019. godine do 14:30h, na adresu Ministarstva finansija Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, ulica Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Sva eventualna pitanja, povodom apliciranja za projekat, aplikanti mogu poslati na e-mail adresu  cfcu@mif.gov.mea krajnji rok za traženje pojašnjenja u vezi sa projektom je 17. oktobar 2019. godine.

Aplikacioni paket je dostupan na sljedećim veb adresama: