Image Alt
  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata

Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu
Akcija programa: 2. Jačanje obrazovnog sistema
Aktivnost programa: 2.4 Podrška zapošljavanju naučnika u akademskom ili biznis sektoru
Opšti cilj projekta: Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA projekata koji će biti finansirani u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“.
Trajanje projekta: 18 mjeseci (31/07/2019 – 31/01/2021)
Nosilac projekta: International consulting Expertise (ICE) EEIG European economic interest group
Ukupna vrijednost projekta: 116.000,00 €
Vrsta projekta: Ugovor o uslugama