Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekata za informisanje javnosti o Programu EU-MNE za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekata za informisanje javnosti o Programu EU-MNE za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

U prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, 09. septembra 2019. godine održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“.

Na sastanku je predstavljen prvi Periodični izvještaj sa fokusom na realizovane aktivnosti, u periodu od 15. januara do 15. jula tekuće godine, koje su prvenstveno bile usmjerene na opštu promociju Programa, izradu vizuelnog identiteta u sklopu kojeg je izrađen zvanični sajt Programa, slogan i logotip. Dodatno, dat je osvrt na dosadašnjem informisanju javnosti o pokrenutim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava iz oblasti nauke i inovacija, zapošljavanja, te socijalne inkluzije, kao i na dinamiku rada za pozive koji će biti pokrenuti u narednom periodu. Konačno, sastanak je bio i prilika da se u cilju efikasnijeg informisanja javnosti djelokrug rada upotpuni većim učešćem na društvenim mrežama.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja-Direktorata za evropske integracije i programiranje i implementaciju EU fondova, kao glavne korisničke institucije projekta, prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarsta finansija (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Direktorata za upravljačku strukturu) Kancelarije za evropske integracije, kao i predstavnici Bild Studija iz Podgorice koji sprovode aktivnosti, koje se odnose na povećanje vidljivosti svih pokrenutih poziva, kao i samog projekta.

Projekat „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“ je vrijedan 91.415,00 eura (85% je doprinos EU, dok Crna Gora učestvuje sa 15%). Realizacija projekta je započela 15. januara 2019. godine i trajaće 3 godine.

Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa www.eesp.me