Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Odrzan drugi sastanak Upravnog odbora projekta Tehničke pomoći Operativnoj strukturi

Odrzan drugi sastanak Upravnog odbora projekta Tehničke pomoći Operativnoj strukturi

U prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, 27. novembra 2019. godine, održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Vrijednost projekta koji se finansira iz Instrumenta predpristupne podrške (IPA) je oko 600.000,00€ i trajaće gotovo tri godine.
Na sastanku je članovim Odbora predstavljen i usvojen prvi Periodični izvještaj o realizaciji projekta tokom prvog 6-mjesečnog perioda (6. maj-31. oktobar 2019. godine), sa pratećim pregledom aktivnosti i planom za naredni period.
Imajući u vidu ključne komponente projekta koje se odnose na podršku u unapređenju kapaciteta službenika resornih ministarstava u realizaciji gorepomenutog Programa i podršku potencijalnim aplikantima/prijaviteljima na pozive za dostavu prijedloga projekata (grant šeme) i korisnicima grantova u okviru Programa, gđa. Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za EU integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju ispred Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao glavne korisničke institucije, se zahvalila prisutnim kolegama i vođi tima projekta na uspješnoj saradnji i dosadašnjim rezultatima. Tom prilikom je posebno istakla, značaj projektne podrške koja je pružena potencijalnim aplikantima u toku pripreme njihovih finalnih projektnih prijedloga za dvije grant šeme koje koordinira MRSS, te podrška Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u pripremi Poziva za grant šemu, a da će se u narednom periodu takva vrsta podrške pružiti konkretnim korisnicima grantova u implementaciji njihovih projekata, što je od velikog značaja.
Kako je napomenula gđa. Mojca Grošelj, vođa tima projekta, tokom prezentacije projektnih rezultata i postignutih indikatora, dosadašnje aktivnosti u dijelu obje ključne komponente projekta su sprovedene u planiranim okvirima i zadovoljavajućom dinamikom. Takođe, kako je pojasnila, obzirom na trajanje projekta od gotovo tri godine, intezivnija podrška njenog projektnog tima će biti pružena u narednim fazama projekta, u skladu sa dinamikom realizacije cjelokupnog Programa i potrebama resornih ministarstava u sprovođenju pojedinačnih akcija i aktivnosti u programskim podsektorima.
Sastanku su pored predstavnika ostalih korisničkih institucija projekta- Ministarstva prosvjete, Ministarstva finansija (Direktorat za upravljačku strukturu i Ugovorno tijelo-CFCU), Uprave za javne radove i Kancelarije za EU integracije, kao i Delegacije Evropske unije u svojstvu posmatrača, prisustvovali i predstavnici konzorcijuma koji realizuje projekat.
Projekat realizuje kompanija Alternative Consulting iz Srbije, u konzorcijumu sa Internation Consulting Expertise i Experts & Advisors.
Opšti cilj projekta jeste jačanje kapaciteta institucija u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike kako bi se osiguralo učinkovito i efikasno upravljanje i sprovođenje programa IPA i budućih evropskih strukturnih fondova (ESF), kao i kapaciteta potencijalnih i konkretnih korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz javnog, nevladinog i privatnog sektora.