Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Nastavlja se intenzivan rad na sprovođenju programa iz pretpristupnih fondova EU u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite

Nastavlja se intenzivan rad na sprovođenju programa iz pretpristupnih fondova EU u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite

Drugi sastanak Sektorskog nadglednog odbora za programe i projekte koji se iz pretpristupnih sredstava EU realizuju u okviru sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, održan je juče, 20. novembra 2019. godine u hotelu CentreVille u Podgorici.
Kopredsjedavajuća Odborom, gđa Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, je u uvodnom obraćanju napomenula da je u skladu sa zaključkom sa prethodnog sastanka ovog Odbora nastavljen intenzivan rad po pitanju ugovaranja projekata iz Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, ali i u pogledu cjelokupnog sprovođenja aktivnosti po pojedinačnim projektima koji su započeli. S tim u vezi, naglasila je da je u periodu od 19. juna 2019. godine do 20. novembra 2019. godine (što predstavlja period između dva sastanka Odbora), potpisano 9 ugovora, dok se potpisivanje još 9 ugovora (u okviru grant šeme koja se odnosi na osposobljavanje i zapošljavanje za deficitarna zanimanjia i predstavnika romske i egipćanske populacije) očekuje do kraja ove godine. Kako je istakla, ovakva realizacija sve nas obavezuje da i u narednom periodu nastavimo s posvećenim radom kako bi sredstva bila iskorišćena na adekvatan način i u što većoj mjeri i kako bi postigli rezultate značajne za društvo u cjelini.
Šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, gdin Herman Špic (Hermann Spitz) je istakao značajan napredak koji je ostvaren do sada na realizacijiji Programa, čemu svakako doprinosi prethodno znanje i iskustvo stečeno kroz sprovođenje Operativnog Programa iz IPA IV komponente. Takođe, napomenuo je da Vlada Crne Gore može biti zadovoljna sa onim sto je do sada učinjeno na polju zapošljavanja i obrazovanja kroz pomenute programe, a posebno linijska ministarstva koja su bila uključena u njihovu realizaciju. Ono što će biti izazov za strukturu koja je zadužena za realizaciju ovog Programa u narednom periodu jeste da sredstva budu utrošena na adekvatan način, kao i da se ostvarene uštede preusmjere na prave aktivnosti koje će za cilj imati postizanju rezultata u ključnim oblastima. Istakao je da će iskustvo stečeno u realizaciji ovog Programa značajno doprinjeti u realizaciji budućeg programa koji se takođe biti finansiran iz budžeta IPA fondova za 2020. godinu.
mrss
Tokom sastanka dat je presjek trenutnog stanja u realizaciji projekata u okviru pomenutog Programa, koji se odnose na unaprijeđenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti, unaprijeđenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječje zaštite, te unaprijeđenja sistema obrazovanja i nauke.
Na samom kraju sastanka Odbora, zaključeno je da je proces ugovaranja za Program na zadovoljavajućem nivou, ali da je neophodno nastaviti sa preostalim javnim nabavkama, da se tekući ugovori sprovode bez otvorenih pitanja, da se plan nabavki mora strogo poštovati, da se kašnjenja u pripremi tenderske dokumentacije moraju izbjeći, da priprema dokumentacije bude na visokom nivou kvaliteta, kao i da se podrška kroz opšti projekat tehničke pomoći Operativnoj strukturi za SOPEES, kao i pojedinačni projekti tehničke pomoći koji podržavaju pripremu grantova efikasno koriste.
Pored predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Odboru su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava uključenih u sprovođenje Programa, predstavnici vladinog i civilnog sektora, socijalni partneri i ostali relevantni subjekti u oblasti razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori.
Više informacija o Programu možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa www.eesp.me.