Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan drugi sastanak Upravnog odbora za IPA projekat „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

Održan drugi sastanak Upravnog odbora za IPA projekat „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

U organizaciji Ministarstva nauke, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i kompanije International Consulting Expertise (ICE), danas je održan drugi sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“.
Ministarstvo nauke    Ministarstvo nauke
Pored pomenutih učesnika, sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i Kancelarije za evropske integracije.Na sastanku je predstavljen Polugodišnji izvještaj uz detaljan pregled realizovanih aktivnosti i uz prikaz plana aktivnosti za naredni period od šest mjeseci. Kako su projekti grant korisnika ugovoreni u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“, učesnici su razmijenili mišljenja na teme koje su izdvojene kao prioritetne za realizaciju početnih aktivnosti poput pristupa projektnoj dokumentaciji grant korisnika, organizacije početne radionice na temu implementacije grant ugovora (održavanje radionice planirano za 24.03.2020. u Podgorici) i prvih posjeta grant korisnicima u cilju finalizacije analize procjene potreba grant korisnika za konkretnim obukama a sve u svrhu što uspješnije buduće implementacije projektnih ideja.
Ministarstvo nauke     Ministarstvo nauke
Podsjećamo, ovaj projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA projekata koji se finansirajuPomenuti projekat se sprovodi kroz Instrument za pretpristupnu podršku (IPA II), Zajedničkog programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.Ugovor je počeo sa realizacijom od 31. jula 2019. godine i trajaće 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost ugovora je 116.000,00 EUR.