Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

03. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”. Projekat je finansiran iz sredstava Sektorskog Operativnog Programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 15 mjeseci, odnosno do decembra 2020. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje jednakih mogućnosti pristupa obrazovanju marginalizovanih grupa, povećanje kapaciteta obrazovnih institucija da zadovolje obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim potrebama i RE populacije, sa fokusom na razvoj/prilagođavanje obrazovnih programa, izgradnju kapaciteta i nadgledanje.

Aktivnosti projekta će biti usmjerene na ostvarivanje sljedećih rezultata:

  • Poboljšanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja koji zadovoljava obrazovne i socijalne potrebe učenika iz marginalizovanih grupa;
  • Postizanje potpunog uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u programe stručnog obrazovanja, zahvaljujući efiksanoj primjeni tranzicionih planova i modela “od osnovnog do srednjeg stručnog obrazovanja” i dobroj sektorskoj i međusektorskoj saradnji institucija;
  • Unaprijeđenje inkluzivne i individualizovane nastavne prakse sa ciljem poboljšanja ključnih inkluzivnih kompetencija školskih rukovodilaca i stručnog osoblja škole;
  • Postizanje razvojnih, obrazovnih i socijalnih ciljeva kao rezultat poboljšanih prilagođenih modularnih i obrazovnih programa i postignutog prilagođenog inkluzivnog okruženja za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i pripadnike RE populacije;
  • Nadogradnja baze podataka obrazovnog informacionog sistema, koja nudi kompletne podatke o studentima RE populacije i efikasno upravljanje podacima, sa ciljem poboljšanja kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja i podizanja svijesti o važnosti obrazovnog informacionog sistema.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom IBF International Consulting iz Belgije, u konzorcijumu sa: EuroPartner Consulting Int.DOOEL iz Republike Sjeverne Makedonije. Ukupna vrijednost ugovora je 384.264,71 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno kofinansiranje 15%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo.

Početnom sastanku su, pored predstavnika kompanije potpisnice ugovora, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva prosvjete, kao i predstavnici relevantnih korisničkih institucija. Tokom sastanka, projektni tim je detaljnije predstavio projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.