Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Opštine kao nosioci lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Crnoj Gori

Opštine kao nosioci lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Crnoj Gori

Danas je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori i predstavljen projekat „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“.

Predstavljena je i uloga opština u njegovoj realizaciji, prije svega u povećanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama kroz partnerstva, odnosno kroz zajednički rad sa ostalim akterima na tržištu rada.

Tim povodom ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da je uloga lokalnih samouprava ključna za uspješnu realizaciju projekta, ne samo za privođenje projekta kraju i realizaciju svih aktivnosti u predviđenom roku, već na postizanje rezultata koji će biti osnova za povećanje zapošljavanja u lokalnim zajednicama.
“Tu mislim na unapređenje lokalnog tržišta rada, dalje jačanje jedinica lokalne samouprave i povećanje kapaciteta za povlačenje sredstava iz fondova EU koji su nam na raspolaganju“, istakao je Purišić.

On je kazao da će se projekat sprovoditi do februara 2021. godine, te da je plan da se do tada uspostave lokalna partnerstva za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa u što više opština u Crnoj Gori, a idealno, u svim.
„Od lokalnih samouprava se očekuje da budu nosioci lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi na najbolji način doprinijeli stvaranju boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti lokalnog stanovništva, poboljšanje kvaliteta obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te socijalnog uključivanja osoba u nepovoljnom položaju i smanjenje rizika od siromaštva“, dodao je Purišić.

Projektom je, kako je naveo, planirano da lokalni partnerski timovi izrade metodologije i analize lokalnih tržišta rada, lokalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa i godišnjih lokalnih akcionih planova.
„Povezivanjem aktera na lokalnom tržištu rada, odnosno umrežavanjem jedinica lokalne samouprave sa biroima rada, poslodavcima, nevladinim organizacijama, školama stvoriće se timovi koji će u cilju unapređenja socio-ekonomskog ambijenta u svojim lokalnim zajednicama moći i da povlače značajna sredstva iz fondova EU“, istakao je Purišić.

Dodatno, za članove lokalnih partnerstava organizovaće se specijalizovane obuke koje će doprinijeti efikasnijoj realizaciji predviđenih aktivnosti.
Vrijednost projekta iznosi 372.975 eura, a realizuje se u okviru Programa CG i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić kazala je da je važno da opštine iskoriste ovu priliku i da lokalni timovi prepoznaju problem zapošljavanja iz svoje sredine, naprave dobre analize stanja u ovoj oblasti i nauče da kreiraju mjere i programe kojima će uticati na smanjenje nezaposlenosti.
“Lokalna sredina najbolje prepoznaje problem na lokalnom nivou, a to znači da će odatle poteći i najbolje inicijative, a sve u svrhu podrške građanima”, dodala je Jelić.

Generalna direktorica Direktota za EI, fondove EU i međunarodnu saradnju Ljiljana Simović je navela značaj ovog projekta, posebno ako se uzme u obzir da je u okviru IPA Programa Crne Gore i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu za narednu godinu opredjeljeno oko 2,7 miliona eura za podršku zapošljavanju na sjeveru Crne Gore.

Prisutnima se obratila i generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Edina Dešić, navodeći da ovaj projekat predstavlja uvod u zapošljavanje na lokalnom nivou, te da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja ozbiljan partner koji želi sarađivati sa svim lokalnim samoupravama kako bi građani osjetili korist ovakvih inicijativa.
Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kao i voditeljica tima projekta Meri Lorenčič koja je prisutnima predstavila projekat, ulogu opština, kao i planiranu dinamiku rada.