Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan prvi Info dan za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Održan prvi Info dan za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Povodom dva Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanje za deficitarna zanimanjai za povećanje zapošljivosti RE populacije” i “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite” u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, objavljenih od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u četvratak, 14. marta 2019. godine u opštini Pljevlja održan je prvi Info dan.

Info dan je bila prilika da se potencijalni podnosioci prijedloga projekata bliže upoznaju sa pomenutim pozivima, njihovim uslovima i aktivnostima, kao i finansijskim sredstvima koja su na raspolaganju. Na brojne nedoumice vezane za način prijave, pravo učešća i raspoloživim sredstvima odgovarali su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija.

Info dani na kojima će se moći saznati više o samim pozivimauslovima i aktivnostimate načinu prijavljivanja, će seodržati narednih dana i u sledećim opštinama:

  • 15.03.2019 – Danilovgrad,
  • 18.03.2019 – Nikšić,
  • 19.03.2019 – Herceg Novi,
  • 20.03.2019 – Bijelo Polje,
  • 21.03.2019 – Rožaje  i
  • 22.03.2019 – Ulcinj

Ukupna vrijednost Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanje za deficitarnazanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije je oko 1,6 miliona EUR, a finansijska podrška po projektu u okviru  prve komponente je od 60.000 do 150.000 EUR, i u okviru druge komponente od 60.000 do 100.000 EUR, za period od 6 do 12 mjeseci.

Dok je ukupna vrijednost poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite  oko 2,9 miliona EUR, a finansijska podrška po projektu od 60.000 do 200.000 EUR, za period od 12 do 24 mjeseca.

Pozivi su raspisani u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, čija ukupna vrijednost iznosi 18 miliona eura i finansira se iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA).

Podsjećamo da je rok za dostavljanje sažetaka projekata za Poziv “Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanje zadeficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije” 15. april 2019. godine do 14.30h i za Poziv “Podrškapružanju usluga socijalne i dječje zaštite” 19. aprila 2019. godine do 14.30h.

Potencijalni podnosioci prijedloga projekata mogu postaviti pitanja povodom prvog poziva do 25. marta 2019. godine i 29. marta 2019. godine povodom drugog poziva na adresi cfcu@mif.gov.me

Sve informacije vezane za gore pomenute pozive dostupne su na sajtu www.mrs.gov.me i na sajtu  www.cfcu.gov.me