Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  U Ministarstvo nauke pristiglo 45 prijava za IPA Kolaborativnu grant shemu

U Ministarstvo nauke pristiglo 45 prijava za IPA Kolaborativnu grant shemu

U želji da se što veći broj mladih istraživača nađe u oblasti inovacija i istraživanja, Ministarstvo nauke je, u saradnji sa Ministarstvom finansija, 1. februara 2019. godine objavilo Poziv za IPA Kolaborativnu grant šemu za inovativne projektne ideje. Kao odgovor na Poziv crnogorsko društvo pokazalo je veliku zainteresovanost u pogledu podnošenja prijava za inovativne projektne ideje.

Rezultati implementacije podrazumijevaju jačanje naučne zajednice kao i doprinos rastu u razvoju biznis sektora u sprovođenju kreativnih i održivih ideja kroz start-up i spin-off kompanije.

S obzirom da je Ministarstvo nauke prva institucija koja realizuje aktivnosti u okviru Sektorskog Operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, a sve u okviru IPA II Finansijske perspektive 2014-2020, možemo se pohvaliti brojem pristiglih prijava.

Rok za dostavljanje sažetaka projekata bio je ponedjeljak 18. mart 2019. godine do 14.30h. Do naznačenog datuma stiglo je 45 prijava čija evaluacija je u toku, a nakon čega će, shodno rezultatima ove (I faze) evaluacije, određeni broj podnosilaca prijava biti pozvan na pripremu i podnošenje punih aplikacija.

Ono što je važno istaći jeste da, projektne ideje moraju biti usklađene sa tematskim prioritetima definisanim Strategijom inovativne djelatnosti 2016-2020 i Strategijom naučno-istraživačke djelatnosti 2017-2021: Energija, Poljoprivreda i hrana, Održivi razvoj i turizam, Informaciono-komunikacione tehnologije, Medicina i zdravlje ljudi, Novi materijali, proizvodi i usluge i Nauka, obrazovanje i identitet.

Podsjećamo da je Ministarstvo nauke kroz IPA IV komponentu- Operativni program za razvoj ljudskih resursa (2012-2013) realizovalo Grant shemu “Transfer znanja između sekotra visokog obrazovanja, istraživanja i industrije”, sa realizovanih 14 grant ugovora.