Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

Održan sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

Dana 09. juna 2021. godine, održan je online, treći sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Glavni cilj projekta jeste da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja politika i obezbjeđenja kvaliteta, zatim da se pruži podrška lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga u unapređenju postojećih i izgradnji novih mehanizama za identifikaciju potreba na nivou zajednice, te konačno, da se obezbjedi kvalitetno i efikasnije praćenje pružanja usluga i potreba korisnika.

Na sastanku Odbora je predstavljen i usvojen treći Periodični izvještaj o napretku (19. septembar 2020 – 19. mart 2021. godine), sa pratećim pregledom aktivnosti i planom za naredni polugodišnji period.

Marija Stajović, koordinatorka Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, kao predsjedavajuća Odborom je u svom uvodnom obraćanju posebno istakla da je sastanak odlična prilika da se upoznamo sa rezultatima ostvarenim u okviru projekta s obzirom da je isti u svojoj završnoj fazi implementacije, kroz predstavljanje periodičnog izvještaja istog, preostalim budućim aktivnostima i planovima, kao i da se prodiskutuje o otvorenim pitanjima ukoliko ih ima.

Žarko Šunderić, vođa tima projekta, je tokom prezentacije trećeg Periodičnog izvještaja, pružio kratak pregled aktivnosti realizovanih u izvještajnom periodu kao I pregled preostalih aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu.

Sastanku su pored predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja (Direkorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu I Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći)  i Ministarstva ekonomskog razvoja (Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova) prisustvovali i predstavnici korisničkih institucija i to: Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Socijale inspekcije, Zajednice opština, Centra za socijalni rad Podgorica, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić. Ispred projektnog tima sastanku su prisustvovali eksperti Žarko Šunderić i Milena Karišik.

Vrijednost projekta je oko 390.000,00€ i sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije.