Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana Regionalna konferencija na temu Decentralizacija usluga socijalne I dječije zaštite

Održana Regionalna konferencija na temu Decentralizacija usluga socijalne I dječije zaštite

Regionalna konferencija na temu “Decentralizacija usluga socijalne I dječije zaštite” organizovana u okviru projekta Centar za podršku djeci I roditeljima- Dnevni centar, koji sprovodi Centar za prava djeteta Crne Gore, održana je 15. decembra 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u hotelu CUE u Podgorici (nekadašnji CentreVille).

Konferenciju je otvorila direktorica Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, koja je kroz svoje uvodno obraćanje informisala prisutne o aktivnostima Centra, brojem korisnika Centra kao I o izazovima sa kojima se Centar suočava tokom rada.

Dalje, Ljulje Dušaj, ispred Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, je kroz svoje uvodno obraćanje iskoristila priliku da detaljnije informiše prisutne o izvoru finansiranja samog projekta Dnevnog centra kao i o trenutnim i budućim aktivnostima podrške unaprijeđenju usluga  socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, koja je obezbijeđena kroz pretpristupne fondove.

Nakon uvodnih izlaganja održane su dvije panel diskusije, u kojima su predstavljena iskustva iz regiona i iskustva iz Crne Gore o procesu decentralizacije usluga socijalne I dječije zaštite koje su ispraćene  vrlo interaktivnom diskusijom od strane učesnika konferencije.

Projekat Centar za podršku djeci i roditeljima – Dnevni centar se realizuje u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Ukupna vrijednost projekta je 276.667,04 eura i implementacija istog će trajati do 01. marta 2022. godine.