Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Obrazovanje   /  Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera

Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera

Naziv projekta: Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Partner: Gokyol Insaat ve Sanayii A.S.

Vrsta projekta: Ugovor o radovima

Ukupna vrijednost projekta: 718.492,12 EUR

Cilj/evi: Prilagođavanje odabranih školskih objekata u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera kako bi se upodobili sa potrebama osoba sa invaliditetom