Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana Završna konferencija projekta Jačanje kapiteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Održana Završna konferencija projekta Jačanje kapiteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Završna konferencija projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori pod nazivom „Za evropske politike socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ a koji se realizovao u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, održana je 15. novembra 2021. godine u Podgorici.

Janko Odović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, otvorio je konferenciju i izrazio zadovoljstvo uspješnim završetkom ovog projekta koji predstavlja pripremu Crne Gore za članstvo u EU.  Gospodin Odović je informisao prisutne da je projekat dio 18 miliona vrijednog  Programa, Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, od kojih je oko 3,4 miliona eura opredijeljeno za unaprijeđivanje socijalne zaštite u Crnoj Gori, kao i o budućim aktivnostima usmjerenim na jačanje socijalne inkluzije u okviru Akcionog dokumenta „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija“, koji se finansira iz budžeta IPA 2020. Dalje, gospodin Odović je naglasio da će se Vlada Crne Gore u oblasti socijalnog staranja posebno posvetiti rješavanju problema siromaštva, a posebno djece i porodica sa djecom, ostvarivanju što višeg nivoa zaposlenosti, pružanju podrške porodici radi lakšeg usklađivanja rada i roditeljstva i razvoju usluga socijalne i dječje zaštite za sve kojima je neophodan najviši stepen podrške. Gospodin Odović je naglasio i da je „članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i politički prioritet Crne Gore“, kao i da su za punopravno članstvo „potrebne bolje politike u oblasti socijalne i dječje zaštite, ali i jake institucije koje su u stanju da dosledno sprovode zakone“.

Friederike Vunšman, savjetnica za oblast vladavine prava i evropske integracije u Delegaciji EU u Crnoj Gori je naglasila da su „socijalne politike čvrsto ukorijenjene u temeljima Evropske unije, te da  zbog toga EU kontinuirano pomaže reformu socijalne zaštite u Crnoj Gori“. Ovaj projekat je samo jedna od nekoliko mjera koje EU finansira u Crnoj Gori radi poboljšanja životnog standarda i kvaliteta života. Gospođa Vunšman je istakla da su EU i Crna Gora u tom cilju kroz zajednički program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalno staranje u poslednjem finansijskom periodu izdvojile oko 18 miliona eura. Gospođa Vunšman je naglasila i da su odlučnije reforme u Crnoj Gori potrebne u domenu jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, borbi protiv nasilja u porodici, sprovođenje procesa deinstitucionalizacije i ravnomerniji razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici, itd.

Marija Ružić Stajović, v.d. generalne direktorice Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, napomenula je da će u 2022. godini Vlada raditi na izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i istakla tri reformska pravca u oblasti socijalne i dječje zaštite: 1) sprovođenje procesa deinstitucionalizacije, 2) razvoj usluga u zajednici i obezbjeđenje širokog spektra kvalitetnih usluga podrške porodici i usluga vaninstitucionalnog zbrinjavanja, i 3) unapređenje kvaliteta usluga sociojalne i dječje zaštite.

Nela Krnić, koordinatorka programa dječje zaštite u Unicef Crna Gora, kazala je da je važno nastaviti unapređivanje politika kojima se poboljšava položaj djece i njihovih porodica i posebno istakla važnost daljeg razvoja usluga socijalne i dječje zaštite u zajednici.

Žarko Šunderić, vođa tima projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite predstavio je rezultate projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore a koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Konferencija je završena panel diskusijom, nakon predstavljanja predloga za buduće reforme u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori od strane profesorice Gordane Matković,  o kojima su diskutovali Vesna Minić, direktorka Centra za socijalni rad u Bijelom Polju, Marko Đelović, koordinator Caritas Crne Gore i Ljulje Dušaj, ispred Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, koja je iskoristila priliku da detaljnije informiše prisutne o EU podršci unaprijeđenju sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, obezbijeđenoj kroz pretpristupne fondove.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 60 učesnika – predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore,  Ministarstva ekonomskog razvoja, Inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu, Zajednice Opština Crne Gore, Centara za socijalni rad, Dnevnih centara, Rezidencijalnih ustanova, lokalnih samouprava,  nevladinih organizacija i UNICEF-a.