Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održane online implementacione radionice za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”

Održane online implementacione radionice za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „ Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE) 14. i 15. aprila 2020 godine organizovalo online implementacionione radionice.

Online implementacione radionice su imale za cilj da prezentuju i podrže grant korisnike prilikom pripreme i realizacije javnih nabavki u okviru svojih projekata. Na radionici je predstavljen Vodič za implementaciju grant projekata tj. pratećih alatki (tools) u dijelu sekundarnih nabavki po tipovima ugovora, ugovaranje po pojednostavljenoj proceduri, rokove, budžet, principe nabavke, korake, kao i dokumentacija koja je potrebna prilikom sprovođenja procedure javnih nabavki.
Pomenute radionice organizovane su u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenute grant šeme.
Takođe, napominjemo da je korisnicima svakodnevno na raspolaganju platforma help-desk koja se nalazi na zvaničnom sajtu Programa www.eesp.me.