Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina

Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina

Naziv grant projekta: Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja dece mlađe od pet godina
Nosilac projekta: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 79,999.54€

 

Sveobuhvatni cilj:

Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja djece uzrasta do pet godina starosti, kao i izrada grafikona rasta, kao osnovnog instrumenta za praćenje rasta i razvoja kako bi se koristili u svrhu utvrđivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina, oba pola.

Posebni ciljevi su:

– Usvajanje metodologije za procjenu zdravstvenog stanja djece mlađe od pet godina starosti, pomoću dijagrama rasta;
– Definisanje kriterijuma za procjenu ishrane dejce mlađe od pet godina;
– Definisanje politike implementacije grafikona, kao instrumenta za praćenje rasta i razvoja u klinikama i uključivanje u karticu zdravstvenog osiguranja.