Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga za potrebe marginalizovanih grupa“ (CFCU/MNE/091)

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga za potrebe marginalizovanih grupa“ (CFCU/MNE/091)

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga za potrebe marginalizovanih grupa“ (CFCU/MNE/091), održan u petak, 20. decembra u Ministarstvu prosvjete, imao je za cilj razmatranje nacrta Početnog izvještaja i dogovor o predstojećim koracima.

Početni izvještaj su predstavili tim lider Jurgen Beker, i Aleksandra Radoman Kovačević, ključni ekspert za obuku nastavnika.  Sastankom je predsjedavala Arijana Nikolić Vučinić, generalna direktorica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. Izvještaj je rezultat početne misije, sprovedene tokom septembra i novembra, u cilju analize trenutnog stanja, sticanja uvida u tekuće aktivnosti i pripreme, u skladu sa tim, preporuka sa pregledom aktivnosti.

Sastanak je bio prilika da se razmijene mišljenja između članova i prodiskutuju komentari na nacrt izvještaja i predstavljene preporuke.  Svi članovi su se složili da je značajno da se ubrza dinamika realizacije aktivnosti kako bi se ispoštovali rokovi previđeni projektnim zadatkom.  Dogovoreni su rokovi za dostavljanje unaprijeđene verzije izvještaja na osnovu komentara i predloga datih na sastanku, kako bi isti u što skorijem periodu bio usvojen, a razmatrana su i druga tehnička pitanja u vezi sa izvještavanjem, periodičnošću i terminima održavanja narednih sastanaka.

Upravni odbor projekta je formiran, u skladu sa Projektnim zadatkom, u cilju praćenja implementacije ugovora i napretka, izvještavanja, davanja mišljenja na izvještaje, predlaganja i diskusije o tekućim projektnim aktivnostima i izazovima i drugim pitanjima. Članove Upravnog odbora Projekta čine predstavnici Kancelarije nacionalnog IPA koordinatora, Ministarstva finansija (kao ugovaračkog tijela), Delegacije EU u Crnoj Gori (u svojstvu posmatrača), i korisničkih ustanova: Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Ispitnog centra, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Pored UO, formiran je i projektni tim za podršku planiranju, koordinaciji i organizaciji aktivnosti, u cilju bliske saradnje između korisničkih ustanova i ugovorača na realizaciji projektnih aktivnosti. Na sastanku je razmotren i predlog datuma za održavanje prvog sastanka Projektnog tima.

Da podsjetimo, ovaj Projekat je jedna od Aktivnosti 2.3 “Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore“, Akcije 2 za unapređenje sistema obrazovanja u okviru Zajedničkog programa EU i CG za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike. Nosioci projekta su IBF International Consulting iz Belgije u konzorcijumu sa EuroPartner Consulting Int. iz Sjeverne Makedonije. Trajanje projekta je 15 mjeseci, dok je  njegova ukupna vrijednost  384.264,71€.  Ključni rezultati projekta: unapređenje inkluzivnog obrazovanja za učenike sa posebnim potrebama i učenike romske i egipćanske populacije; unapređenje inkluzivnih kompetencija nastavnika, školskih lidera i stručnih službi; razvoj i prilagođavanje programa stručnog obrazovanja kroz modularizaciju i prilagođavanje;  unapređenje sistema monitoringa i praćenja postignuća učenika RE populacije kroz razvoj baze podataka za RE učenika; smanjenje stope ranog napuštanja škole učenika romske i egipćanske populacije.