Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Konkurs za angažovanje lokalnih eksperata

Konkurs za angažovanje lokalnih eksperata

Projekat: „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“.

Konkurs za angažovanje 3 lokalna eksperta:

  • Ekspert za poslovno planiranje
  • Biznis ekspert – specijalista za računovodstvo i poreze
  • Biznis ekspert – pravni specijalista

Glavni cilj eksperata je da pruže podršku vođi tima/ključnom ekspertu 1 projekta u pripremi standardizovanog sadržaja i materijala za obuku  Modul – Računovodstvo i porezi i Modul – Pravni aspekti poslovanja u okviru Specijalizovanih radionica, kao da i pruže podršku u dizajniranju i izvođenju programa obuke u oblasti poslovnog planiranja za zaposlene u ZZZCG na nacionalnom i regionalnom nivou u cilju podrške učesnicima Programa za dodjelu  bespovratnih sredstava za samozapošljavanje ZZZCG.

Detaljni opis, uslovi konkursa i zahtjevi za prihvatljivost su priloženi u Projektnim zadacima (ToR) koji su dostupni na linku sljedećem linku:

https://www.zzzcg.me/konkurs-za-angazovanje-lokalnih-eksperata-projekat-tehnicka-pomoc-za-pracenje-i-evaluaciju-aktivnih-mjera-trzista-rada/

Zainteresovani eksperti treba da pošalju EU format svoje radne biografije na engleskom jeziku, sa naznačenim oblastima ekspertize i iskustva na e-mail adresu: ana.mugosa@wyg-ta.eu,  Mugoša Ani, Projektnom menadžeru kancelarije.

Radne biografije koje se procjene relevantnima, biće uključene na listi eskperata, a samo najuži izbor kandidata će biti kontaktiran. Eksperti će biti odabrani na osnovu potrebnih tehničkih sposobnosti, iskustva, znanja i poznavanja jezika.

Konkurs je otvoren do utorka, 6. aprila 2021. godine do 13:00 časova. Odabrani eksperti moraju obezbijediti kopije diploma i relevantne sertifikate, kao i potvrdu o dostupnosti.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog konkursa neće biti razmatrane.