Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana dvodnevna online implementaciona radionica za pripremu sažetka projekta za poziv “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Održana dvodnevna online implementaciona radionica za pripremu sažetka projekta za poziv “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU) u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori 23. i 24. marta 2021. godine održalo je online implementaciona radionica za pripremu sažetka projekta za poziv “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”.

Radionica je imala za cilj da pruži podršku i sve nephodne informacije vezane za pripremu sažetka projekta (Concept Note) za sve zainteresovane prihvatljive podnosioce prijedloga projekata u okviru Poziva.

Pomenuta radionica organizovana je u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenutog Poziva. Projekat sprovodi konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).

Napominjemo da je krajnji rok za dostavljanje prijedloga prijava 12. april 2021. godine.

Ovdje možete pronaći prezentaciju sa radionice.