Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  NAJAVA: Sastanak Sektorskog nadglednog odbora za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike

NAJAVA: Sastanak Sektorskog nadglednog odbora za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori organizuje sjutra, 20. novembra 2019. godine, drugi sastanak Sektorskog nadglednog odbora za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike.

Sastankom Odbora će ko-predsjedavati Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i fondove EU i visoki programski službenik za pomenuti sektor i Herman Špic (Hermann Spitz), rukovodilac sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori.

Glavne teme Sektorskog naglednog odbora će biti usmjerene na pregled trenutnog stanja u sprovođenju Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, čija vrijednost iznosi 18 miliona eura, statusu realizacije po podsektorima u dijelu javnih nabavki i ugovaranja, kao i dijelu koji se odnosi na predviđene aktivnosti i rezultate koji se žele postići do kraja 2022. godine, što predstavlja i krajnji rok za prihvatljivost troškova iz ovog Programa.

Pored predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Odboru će prisustvovati predstavnici resornih ministarstava uključenih u sprovođenje Programa, predstavnici vladinog i civilnog sektora, socijalni partneri i ostali relevantni subjekti u oblasti razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori.

Sastanak Odbora će se održati u Podgorici, u Hotelu CentreVille sa početkom u 12:45 časova.

Ovdje možete preuzeti dnevni red sastanka Sektorskog nadglednog odbora za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike: Dnevni red.pdf

Više informacija o Programu možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa www.eesp.me.