Image Alt

November 2019

  /    /  November

Drugi sastanak Sektorskog nadglednog odbora za programe i projekte koji se iz pretpristupnih sredstava EU realizuju u okviru sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, održan je juče, 20. novembra 2019. godine u hotelu CentreVille u Podgorici. Kopredsjedavajuća Odborom, gđa Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, je

Opširnije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori organizuje sjutra, 20. novembra 2019. godine, drugi sastanak Sektorskog nadglednog odbora za sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike. Sastankom Odbora će ko-predsjedavati Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i fondove EU i visoki programski službenik za pomenuti

Opširnije

Danas je u Ministarstvu prosvjete održan Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem u Crnoj Gori“. Na sastanku je prezentovan i usvojen Početni izvještaj sa pregledom aktivnosti i planom rada za predstojeći dvogodišnji period. Predsjedavajuća sastankom, gđa Arijana Nikolić Vučinić,  istakla je ovom prilikom značaj projekta u pogledu njegove sveobuhvatnosti i benefita za

Opširnije