Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana radionica na temu “Evaluacija poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”

Održana radionica na temu “Evaluacija poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”

Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći) organizovalo je 11. Juna 2021. godine radionicu na temu “Evaluacija poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”.

Pomenuta radionica je organizovana za Operativnu strukturu u cilju jačanja administrativnih kapaciteta za process evaluacije, odnosno ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava tzv. grantove. Učesnici obuke su imali prilike da se bliže upoznaju sa ocjenjivanjem sažetaka projekata, punim aplikacija, kao i sa određenim studijama slučaja.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“, a sprovodi ga konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).