Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Otvorena obuka “Primjena Zakona o upravnom postupku u kontekstu sistema socijalne zaštite – prvostepeni i drugostepeni upravni postupak”

Otvorena obuka “Primjena Zakona o upravnom postupku u kontekstu sistema socijalne zaštite – prvostepeni i drugostepeni upravni postupak”

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija otvorio je obuku “Primjena Zakona o upravnom postupku u kontekstu sistema socijalne zaštite – prvostepeni i drugostepeni upravni postupak” koja se u okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite održava u Podgorici 06. i 07. jula.

Obuka je organizovana za predstavnike MRSS (Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu), Uprave za inspekcijske poslove (Inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu) i centara za socijalni rad.

Projekat se sprovodi u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017.

Koordinator projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova), a sprovodi ga konzorcijum na čijem čelu je konsultantska kuća Archidata s.r.l. iz Italije.

🗓Projekat je finansiran iz sredstava EU i traje ukupno 18 mjeseci, od septembra 2019. do marta 2021. godine.