Image Alt

July 2020

  /    /  July

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja sprovodi IPA projekat “Tehniča podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizovali su tokom jula mjeseca dvije radionice i to: “Risks, Crisis and Resilience”, 23.07.2020. i “Adaptive leadership” 30.07.2020. Shodno važećim preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) koje su donijete usled pandemije izazvane virusom COVID 19,

Opširnije

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) osnovana u okviru projekta »Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje« koji se finansira iz EU-IPA sredstava u okviru Sektorskog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u 21 opštini u Crnoj Gori započela su sa radionicama za izradu lokalnih strategija zapošljavanja. Prvi set radionica sproveo se u cilju analize lokalnog

Opširnije

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija otvorio je obuku “Primjena Zakona o upravnom postupku u kontekstu sistema socijalne zaštite – prvostepeni i drugostepeni upravni postupak” koja se u okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite održava u Podgorici 06. i 07. jula. Obuka je organizovana za predstavnike MRSS (Direktorat za

Opširnije