Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  RADIONICE ZA IZRADU LOKALNIH STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINAMA U CRNOJ GORI

RADIONICE ZA IZRADU LOKALNIH STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINAMA U CRNOJ GORI

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) osnovana u okviru projekta »Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje« koji se finansira iz EU-IPA sredstava u okviru Sektorskog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u 21 opštini u Crnoj Gori započela su sa radionicama za izradu lokalnih strategija zapošljavanja. Prvi set radionica sproveo se u cilju analize lokalnog tržišta rada i izrade SWOT analize. Ključni input u izradi analitičnog djela lokalnih strategija zapošljavanja predstavlja  analiza tržišta rada sprovedena u okviru projekta. Tokom prvog seta radionica, članovi LPZ upoznali su se sa prioritetima i ciljevima nacionalne strategije zapošljavanja, ključnim indikatorima tržišta rada kako u Crnoj Gori tako i na lokalnom nivou.

LPZ opština: Berane, Petnjica i Rožaje, 9.3.2020. godine.

 

Radionice su održane za LPZ opština: Berane, Rožaje, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Pljevlja, Žabljak i Šavnik u prvoj polovini marta 2020. godine.

LPZ opština: Plav, Andrijevica i Gusinje;

10.3.2020. god.

 

LPZ opština: Pljevlja, Žabljak. i Šavnik,

13.3.2020. god.

Zbog epidemije prouzrokovane koronavirusom, sprovođenje radionica se privremeno zaustavilo ali se sa njima nastavilo online u mjesecu maju. Online radionice su održane sa LPZ opština: Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Tuzi i Podgorica. Na nekoliko radionica učestvovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja kao posmatrači.

LPZ Danilovgrad, 13.5.2020.god.     

LPZ Podgorica, 27.5.2020.god.

 

Drugi set radionica održao se u junu i julu sa ciljem razgovora o potrebama po znanjima i vještinama na lokalnom tržištu rada i ponudi programa obrazovanja odraslih. Tokom te radionice učesnici su se upoznali sa Evropskim stubom socijalnih prava, sa naglaskom na dvije najrelevatnije kategorije ključnih načela: Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada i načelo Socijalne zaštite i inkluzije. Predstavljeni su takođe bili brojni primjeri dobre prakse osposobljavanja i obrazovanja za specifične ciljne grupe (npr. nezaposlene osobe bez stručne spreme, nezaposlene žene nižeg stepena obrazovanja, dugoročno nezaposlena lica, zatim lica u ruralnim područjima itd.). Posebno je naglašen značaj razvoja preduzetničke kulture, kao mogućnosti za uspostavljanje servisa koji nužno ne iziskuju velika finansijska sredstva ali mogu povoljno uticati na poboljšanje kompetencija korisnika (npr. klubovi za traženje posla ili digitalno opismenjavanje).

Radionice održane su na klasičan način i online u zavisnosti od situacije u pojedinim opštinama.

LPZ Ulcinj, 22.jun 2020.  

LPZ Cetinje, 18. jun 2020.

U cilju izrade lokalnih strategija zapošljavanja, planirano je održavanje održaće se četiri radionice a do kraja godine još jedna radionica namijenjena izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja.